Tietosuojaseloste

Kävijöiden henkilötietojen yksityisyydestä huolehtiminen on tärkeää PR Rolls Oy:lle. Henkilötietoja käytetään ainoastaan yhteistyökumppanuus- ja asiakassuhteiden hoitamiseen sekä muuhun asiakastoimintaan, kuten viestintään sekä yhteydenpidon helpottamiseen. PR Rolls Oy noudattaa sekä Suomen henkilötietolakia että EU:n tietosuoja-asetusta.

Rekisterinpitäjä
PR Rolls Oy
Ollinmäentie 39
86110 Parhalahti
FINLAND
[email protected]
Henkilörekisterin nimi
PR Rolls Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on parantaa asiakaspalveluamme, tukea markkinointiamme ja helpottaa yhteydenpitoa. Käytämme henkilötietoja vain asiakas- ja yhteistyökumppanuussuhteiden hoitamiseen sekä muuhun asiakastoimintaan, kuten viestintään. Jos käyttäjä luovuttaa meille tietoja, käytämme niitä vain ilmoitettuihin toimintoihin.

Rekisteröitävät tiedot
Yritys:
• Yrityksen nimi
• Yrityksen Y-tunnus
• Yrityksen postiosoite
• Yrityksen sähköpostiosoite
• Yrityksen puhelinnumero
• Tiedot yrityksen tilaamista tuotteista, palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta
Henkilö:
• Henkilön nimi
• Henkilön titteli
• Henkilön sähköpostiosoite
• Henkilön puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen aikana ja sen työn aikana, mikä tehdään mahdollisen asiakassuhteen luomiseksi. Tietoja voidaan kerätä lisäksi väestörekisteristä ja muista kolmansien osapuolten rekistereistä. Tietoja voidaan kerätä myös messujen sekä muiden markkinointitapahtumien yhteydessä.

Evästeet:
Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeet voivat sisältää myös käyttäjän yksityistietoja, kuten yhteystiedot.

PR Rolls Oy ei käytä verkkosivustollaan evästeitä, paitsi Google Analyticsin kautta. Käyttäjä voi halutessaan jättää yhteydenottopyynnön verkkosivuilla. Yhteydenottopyyntöä tehdessä käyttäjä antaa suostumuksen siihen, että yritys lisää hänen nimensä, sähköpostinsa sekä yrityksen nimen asiakasrekisteriin.

Ulkopuolisen evästeet/Google Analytics:
PR Rolls on kytketty verkkosivuihin ja se käyttää verkkosivuston evästeitä. Evästeiden perusteella kerätään tietoja verkkosivuston käyttäjien käyttötottumuksista, kuten siitä, millä sivuilla käyttäjä vierailee ja kauanko hän on sivustolla. Tämän tarkoituksena on analysoida verkkosivuston käyttöä sekä parantaa käyttäjäkokemusta. Lue lisätietoja Google Analyticsin evästeistä tästä: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Ulkopuolisen evästeet/Leadfeeder:
Leadfeeder on Google Analyticsiin kytketty työkalu ja se käyttää verkkosivuston evästeitä. Evästeiden avulla kerätään tietoja siitä, mikä yritys tai henkilö on vieraillut verkkosivuilla ja millä sivuilla hän on käynyt. Tämän tarkoituksena on analysoida verkkosivuston käyttöä. Lue lisätietoja Leadfeederin evästeistä tästä: https://www.leadfeeder.com/privacy/

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
PR Rolls Oy:llä on toimipiste ainoastaan Suomessa, jossa tietoja käsitellään. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Rekisterin suojaus
PR Rolls Oy:n digitaalinen asiakasrekisteri on suojattu tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Asiakastietojen käsittelijöillä on aina vaitiolovelvollisuus.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
PR Rollsin asiakkailla ja muilla yhteistyökumppaneilla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Virheellisten tietojen korjaamista on oikeus vaatia. Lisäksi heillä on oikeus kieltää tietojen käyttö markkinointitarkoituksiin sekä turvata muut henkilötietolaissa mainitut oikeutensa. Tietojen tarkastukseen ja korjaamiseen henkilön tulee tehdä kirjallinen pyyntö joko postitse tai sähköpostilla allekirjoitettuna.

Pyyntö tulee lähettää seuraavaan osoitteeseen:
PR Rolls Oy
Ollinmäentie 39
86110 Parhalahti
FINLAND
tai
[email protected]