Lämpövoimalat

Lämpövoimalat

On site- palvelu tarjoaa yrityksille selkeitä etuja sekä yllättävissä vikatilanteissa että suunnitelluissa huoltoseisokeissa. Paikan päällä tehtävät toimenpiteet säästävät aikaa, koska koneita tai laitteita ei tarvitse irrottaa.

PR Rollsin lämpövoimaloille tuottamiin palveluihin kuuluvat esimerkiksi turbiinien jakotasojen koneistus, generaattorin akseleiden koneistus, generaattorin kytkinlaippojen kunnostus sekä moottoripetien ja generaattoripetien koneistus.