PR Rolls Oy

Suovan erotusjärjestelmä

SoapEye G3 mittaa suovan optimaalisesti, valvoo tuotantoprosessia automaattisesti ja tuottaa enemmän rahanarvoista raaka-ainetta

Paperiteollisuuden sellunkeitossa tavoitteena on saada tuotettua mahdollisimman paljon sellua paperinvalmistusta varten. Ruotsalaisen Celbypron valmistama SoapEye G3 on patentoitu mittaus- ja ohjausjärjestelmä eräkeittoprosessia varten. Järjestelmän avulla pystytään tuottamaan aiempaa enemmän ja parempilaatuista sellumassaa.

Mittausjärjestelmällä saadaan hyödynnettyä kaikki sellunkeiton ainekset ja pienennettyä sellutehtaan energiankulutusta. SoapEye G3:n voi integroida erilaisiin jo olemassa oleviin laitoksiin. Sen käyttö ei häiritse DSC-ohjelmaa. SoapEye G3 –mittausjärjestelmän käyttö tarjoaa automaattisen ja käyttäjäystävällisen toimintaympäristön.

Eräkeittoprosessissa hyötysuhde saadun raaka-aineen suhteen on korkeampi kuin nykyisin käytössä olevissa prosesseissa. Tarkemman erittelyn ansiosta sekä sellusta että suovasta saadaan puhtaampaa. Höyrynkulutus on pienempi puhtaamman sellumassan käsittelyssä. Tämä näkyy myös alenevissa tuotantokustannuksissa. Tankkien tasainen käyttö kasvattaa tuotantoprosessin tehokkuutta.

Koska sivutuotteiden kysyntä on kasvussa, niiden laatuun kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota. Sivutuotteille kehitetään jatkuvasti uusia käyttötarkoituksia, ja samalla niiden hinta nousee. Hyvä suovan erotus alentaa jätevesien myrkyllisyyttä, koska suopa sisältää vedelle haitallista hartsia. Myös ympäristönäkökulmat ovat merkittävät, kun kaikki prosessissa mukana olevat aineet hyödynnetään.

Soap Eye G3:a Suomessa markkinoiva PR Rolls toimii tiiviissä yhteistyössä laitossuunnittelua tekevän Citecin kanssa, jolla on kokemusta eräkeittoprosessien suunnittelusta sekä Ruotsissa että Norjassa. Tehokkaan laitossuunnittelun avulla Soap Eye G3:n tuottamasta suovasta saadaan jalostettua aiempaa suurempia määriä mäntyöljyä. Citec näkee mäntyöljyssä kasvavan markkinan. Kiinnostus ympäristöystävällisiin tuotteisiin kasvaa jatkuvasti.

Lataa PDF-esitys

Kiinnostuitko? Cellbypron SoapEye G3 laitetta Suomessa myy PR Rolls.
Ota yhteyttä Göran Antilaan ja kysy lisää!
Puh: +358 500 363 018 goran.antila@prrolls.com www.prrolls.com