PR Rolls Oy

Uritus

Uritusta käytetään, kun kuivaus- ja popesylinterien nopeutta halutaan nostaa. Näin estetään paperin lepattaminen, kun ilma ohjautuu uriin.