PR Rolls Oy

Kenttäkoneistus ja tasapainotus

Kenttäkoneistuksella ja tasapainotuksella voidaan ratkaista ja korjata ongelmia, joita syntyy paperikoneessa. Hiomalla, poraamalla, urittamalla ja tasapainottamalla voidaan parantaa paperikoneen ajettavuutta, paperin laatua ja prosessin tuottavuutta merkittävästi.

Kun koneistus ja tasapainotus tehdään on-site -palveluna, se lyhentää kunnossapitoon tarvittavaa aikaa moninkertaisesti verrattuna siihen, että sylinteri irrotettaisiin koneesta. Yrityksellämme on suuri kapasiteetti tehdä useita esim. hiontoja samanaikaisesti. Tämä lyhentää seisokin aikaa entisestään. Esimerkkinä voidaan mainita projekti, jossa hiottiin ja tasapainotettiin 45 kuivaussylinteriä 12 pv:ssa.

Hionta

kuivaussylinterin hionta

Kuivaussylinterin hionta

Poraus

vac tela poraus

 Vac telan poraus

Uritus

popesylinterin kaksoisuritus

 Pope sylinterin uritus

 

Jyrsintä

 Moottoripedin jyrsinta

Moottoripedin oikaisukoneistus

 Sorvaus

akselin sorvausta

Akselitapin koneistus

 

Mittaus ja Tasapainoitus

Tasapainotusta asiakkaan luona

Sylinterin tasapainoitus asiakkaan tiloissa