PR Rolls Oy

PR Rolls - uusien teknologioiden ja menetelmien kehittäjä

PR Rolls Oy on tarina siitä, kuinka pieni kiipeää huipulle ison jättiläisen vanavedessä. Yrityksen historia juontaa juurensa 80-luvulle, jolloin yrityksen perustajat Ingmar Vesterlund ja Göran Antila aloittivat työt paperiteollisuuden huoltotöissä. Kun tekee töitä ruohonjuuritasolla, kerää käytännön näkemystä siitä, miten työt voi tehdä hyvin ja millä parannuksilla asioita saisi nopeutettua.

Molemmilla miehillä oli aluksi omat yritykset. Yhdistämällä Ingmarin intohimon tekniseen kehittämiseen ja Göranin innostuksen saada aikaan jotain uutta, syntyi heidän ensimmäinen yhteinen yrityksensä. Heitä on aina ajanut eteenpäin halu tehdä fiksummin, nopeammin ja kestävämmällä tavalla.
Toiminnan kolme tärkeintä kulmakiveä ovat aina olleet oma soveltava tuote- ja menetelmäkehitys, täydellisyyteen pyrkivä tarkka etukäteissuunnittelu sekä aika- ja tulospainetta sietävät koulutetut työntekijät. Vuosien aikana he ovat patentoineet 15 eri materiaalia tai menetelmää. Yritys käyttää 15 % vuosibudjetistaan tuotekehitykseen. Yhdelläkään tämän kokoluokan yrityksellä toimialalla ei ole vastaavaa suhdelukua tai toimintaa tuotekehitykseen liittyen. Yritys tekee jatkuvaa yhteistyötä yliopistojen ja VTT:n kanssa.

On-site tai asiakkaan tiloissa tapahtuva palvelu on minuuttipeliä. Siksi PR Rollsin työntekijät noudattavat aina tehtyä työsuunnitelmaa tarkasti, ilman poikkeuksia. Työsuunnitelman tekijän vastuulla on se, että myöhästymistä ei tule. Olennaista on myös se, tekijät koulutetaan ymmärtämään, miksi näin tehdään. Kun tekijä ymmärtää syyn, hän myös haluaa noudattaa suunnitelmaa. On-site työssä tekijöiltä vaaditaan ammattitaitoa, kokemusta sekä paineen- ja erilaisten olojen sietokykyä. Jotkut työt ovat sellaisia, joissa kokemuksella ja käytännössä oppimisella on iso merkitys. Yrityksessä uskotaan edelleen mestari-kisälli periaatteeseen. Uudet tekijät saavat oppia vanhojen rinnalla. Kentälle lähetetään ne, joilla on oikeasti edellytyksiä toimia siellä.

Käytännön työkokemus yhdistettynä valtavaan kiinnostukseen omaksua uutta sekä kehittää menetelmiä ja teknologiaa, on tehnyt PR Rollsista globaalin paperintuotannon on-site palveluiden huippuosaajan. Ingmar ja Göran ovat myyneet jo kerran yrityksensä. Uusi PR Rolls oli pakko perustaa, koska uudet kehittämisideat eivät jättäneet rauhaan lisäksi miesten puoleen käännyttiin jatkuvasti aina silloin, kun tuli ylitsepääsemättömiltä tuntuvia aikataulu- tai teknisiä ongelmia.

Asiakalupaus More and better production kertoo näkemyksestä ja tavasta toimia siten, että saadaan aikaan huippulaatuista paperia häiriöttömän prosessin tuloksena ja parempaa taloudellista tulosta aika- ja investointisäästöjen myötä.

Menestyksen takana


Göran Antila
Lähdin merille töihin 15-vuotiaana. Olen aina tuntenut valtavaa kiinnostusta ja intoa uusia asioita, menetelmiä ja ideoita kohtaan. Minulle käytännön organisointi ja liiketoiminnan kehittäminen ovat aina olleet helppoja asioita. En stressaannu siitä, että useita palloja on yhtä aikaa ilmassa. Siksi olemme varmasti olleet hyvä työpari Ingmarin kanssa; siedän hyvin sitä, että hän keksii jatkuvasti uusia asioita. Ingvar keksii ja kehittää, minä laitan konseptin alulle ja oikeat tekijät jatkavat käytännön töitä. Näin saadaan aikaan jatkuvaa teknologista kehitystä. Minulle on aina ollut kristallinkirkasta, mitä asiakas haluaa: paremman tuotteiden laadun, häiriöttömän prosessin ja mahdollisimman lyhyen seisokin. Kun kehittää uutta, pysyy mukana kilpailussa. Siinä me olemme aika hyviä.

Ingmar Vesterlund
Teknisten ongelmien ratkaisu tulee minulta selkärangasta. Näen asiat jotka eivät toimi ja aivoissani alkaa välittömästi rullata erilaisia ratkaisuehdotuksia. Minulle on tärkeää ymmärtää miksi? Kun ymmärtää miksi jokin ei toimi tai miksi jotain pitäisi tapahtua, voi myös suunnitella siihen ratkaisun. En voi olla henkilökohtaisesti valvomassa, että työt tehdään suunnittelemallani tavalla. Siksi työntekijöiden pitää ymmärtää, miksi suunnitelma on tehty näin. Yhdenkin yksityiskohdan muuttaminen saattaa aiheuttaa katastrofin. Kun tekijä ymmärtää kokonaisuuden, hän noudattaa kyllä suunnitelmaa. Joskus minulle on sanottu, että tarjouksemme on ollut tuplakallis. Sain nähdä toisen suunnitelman ja sanoin, että tämä ei onnistu näin. Eikä onnistunut. Paperitehtaalle on paljon kalliimpaa se, että työ myöhästyy kuin se, että tilataan työ sellaisella aikataululla, millä se oikeasti voidaan tehdä. Yrityksemme on pieni, mutta tuotekehityspanoksemme ja akateeminen yhteistyömme on merkittävää. Olen ollut mukana tekemässä useita alan tohtoreita tälle alalle. Yhdistämällä tutkimusta ja käytännön ideoita syntyy innovaatioita, joilla on kaupallista merkitystä.